Colleen Figgins

Deputy Principal

Corey Busfield

Deputy Principal

Devs Charles

Deputy Principal

Lidia Wroblewski

Associate Principal

Te Huarahi Kākano

Emma Cooper

Associate Principal

Te Huarahi Tupuranga

Ashwin Prasad

Associate Principal

Te Huarahi Atawhai

Lionel Tapara

Associate Principal

Te Huarahi Ahurei

Jo Hanley

Associate Principal

Te Huarahi Kaituitui

Carol MacGillivray

Executive Officer